Anten90 header advertisement
روند بازی تخته نرد چگونه است؟

بازی تخته نرد را میتوان بصورت تک نفره با کامپیوتر و با بصورت دو نفره انجام داد.نحوه بازی با تخته نرد روشهای مخصوص به خود رادارد.این بازی نیاز به مهارت و دقت داشته و یک بازی سرگرم کننده بر اساس شانس میباشد.

روند بازی تخته نرد چگونه است؟

بازی تخته نرد را میتوان به صورت تک نفره با کامپیوتر با بصورت دو نفره بازی کرد این بازی مانند بازی شطرنج نیاز به مهارت و استدلال دارد و تفاوت آن با بازی شطرنج در این است که در بازی تخته نرد از دو عدد تاس برای حرکت دادن مهره ها استفاده میشود و به همین سبب شانس نیز در نتیجه بازی دخیل میگردد.

این بازی را می‌توانید در کامپیوتر و یا گوشی همراه خود اجرا کنید و در هر جا که هستید از این بازی لذت ببرید.

برای دانستن فلسفه بازی تخته نرد کلیک کنید.


در بازی تخته نرد بسته به نوع چیدن مهرها یکی از بازیکنان در جهت عقربه های ساعت و دیگری خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت بازی میکندو بازیکنی برنده خواهر بود که بتواند مهرههای خود را زودتر از زمین خارج کند..


به شکل زیر دقت کنید در این بازی بازیکنی که با مهره سیاه بازی میکند باید بر خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت کند.


و در تصویر زیر بازیکن مهرهای مشکی را در جهت عقربه های ساعت حرکت میدهد.


پس از چیدن مهرها باید مشخص شود که کدام بازیکن بازی را شروع کندبرای این کار هر بازیکن یک تاس می اندازد و بازیکنی که عدد بیشتر بیاورد شروع کننده بازی خواهد بودو اگر تاسها مساوی باشد دوباره تاس ریخته میشود.


*در دست اول بازی مجددا تاس ریخته نمیشود و بازی بر اساس همان شمارههایی که برای دو بازیکن آمده بازی را شروع میکنند.
مثال: پس از ریخته شدن تاس یک بازیکن عدد 5 و دیگری عدد4 را میاورد.شروع کننده بازی ،بازیکنی است که عدد 5 آورده و بر اساس شماره های 4 و 5 مهررهای خود را حرکت میدهد.


در حرکت دادن مهرهها باید به چند قانون توجه داشت:


1.مهررها با توجه به عدد روی تاس به خانه هایی میتوانند حرکت کنند که باز باشد .

(خانه باز خانه ای است که توسط دو یا تعداد بیشتری از مهررهای حریف پر نشده باشد)


2.اگر تاس بازیکنی دو عدد برابر بیاید (اصطلاحا" جفت بیاورد) معادل 4 تا از آن عدد را  آورده و میتواند هر ترکیبی از مهرهها را حرکت دهد.

مثال :اگر تاس 5و5بیاورد ، بازیکن دارای چهار"5"برای بازی است.


3.در بازی تخته نرد بازیکن میتواند بر اساس اعداد تاس یک یا دو مهره را حرکت دهد.


مثال:اگر اعدادتاس 3و 4 باشد،بازیکن میتواند یک مهره را 3 خانه و دیگری را 4 خانه حرکت دهد و یا یک مهره را 7 خانه به جلو ببرد .فقط باید توجه داشت که نقطه میانی 3و4 خانه باز باشد .


4.هنگامی  که امکان حرکت مهرها وجود دارد بازیکن نمیتواند از حرکت دادن مهره صرف نظر کند.


5.بازیکن موظف است حرکتی راانتخاب کند که بتواند هر دو عدد روی تاس را بازی کند حتی اگر به ضررش باشد.


6.امکان زدن و خوردن در بازی تخته نرد برای مهره هایی است که تک باشند.

*خانه اشغال شده توسط یک مهره تک نامیده میشود.


قانون:در 6 خانه آخر نمیتوان مهره حریف را زد و اگر هم زده شود دیگر نمیتوان آن مهره را حرکت داد.


7.پس از جمع شدن مهرها در 6 خانه آخر تخته نوبت به خارج کردن مهرها بر اساس اعداد روی تاس میرسد به این صورت که اگر تاس  عدد2و5 را نشان دهد بازیکن یک مهره از خانه 2 و یک مهره از خانه 5 خارج میکند. و اگر در آن خانه ها مهره نداشت، در صورت امکان باد اعداد 2 و 5 را بازی کند.(برای بازی عدد5 میتواند یک مهره از خانه شماره6 به خانه شماره 1 ببرد و برای عدد 2 میتواند یکی از مهره های دیگر را حرکت دهد.)


8.اگر تاس جفت بیاید،بازیکن میتواند از یک خانه 4 مهره خارج کند .


خوب حالا اگر بازیکن بتواند تمام مهره ها را از زمین  خارج کند در حالیکه تمام مهره های حریف در زمین قرار دارد حریف مارس شده و بازیکن  2 امتیاز بدست میاورد و اگر مارس نشده باشد، امتیاز بازیکن برنده 1 میباشد.

خارج شدن تمام مهرههای بازیکن 1 در حالیکه حریف هنوز مهره ایی راخارج نکرده و حد اقل یک مهره در خانه ی خودی بازیکن 1 داشته باشد را مارس اکبر یا نرد گویند که برای بازیکن برنده 3 امتیاز به ارمغان میاورد.
 


برچسب ها

روند-بازی-تخته-نردبازی انلاینبازی اندرویدبازی-تخته-نرد-چیست؟
نظر شما در مورد : روند بازی تخته نرد چگونه است؟

*

*

*